Bouwput de Hoeksteen

VCA** en NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd
1 juli 2019
WRM Parken PrimA4a
31 juli 2019

Achtergrondinformatie

Op het Rosariumpark in Assendelft hebben we het grondwerk incl. bijkomende werkzaamheden uitgevoerd voor de bouw van een nieuwe school, zo hebben we o.a. groen verwijderd, bouwput ontgraven, uitleggers aangebracht voor de HWA, drainage aangebracht, zand geleverd en aangebracht in de bouwput, en menggranulaat geleverd en verwerkt ten behoeve van depot / parkeerterrein voor de bouw, later zullen wij o.a. de fundering nog aanvullen met de vrijgekomen grond.

Periode: Juni – sept 2019
Status: In uitvoering
Opdrachtgever: Gebr. van der Veekens B.V.