Baggerwerken

Poland Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van baggerwerken in stedelijke en landelijke gebieden.
Hierbij word de baggerspecie met een knijperbak, of speciale dieplepel opgeladen in vloeistofdichte baggerkippers, of vrachtwagens, en word het vervolgens afgevoerd naar een depot.
Voor het baggeren op moeilijk bereikbare plaatsen beschikken we over diverse baggerschuifboten met een werkbreedte van 0,70 t/m 10 meter, en een werkdiepte tot 3,60 meter.
Met pontons, beunbakken, en slepers kunnen wij ook vanaf het water baggeren.
Verontreinigde bagger verwijderen en afvoeren gebeurt volgens de meest recente normen en eisen.
Poland Groep is goed op de hoogte van de Flora- en faunawet en werkt volgens de wet Besluit Bodemkwaliteit.

Contact
Wilt u meer informatie over baggerwerken, neem dan contact met ons op voor meer informatie.