Maken van een natuurcompensatie, hier hebben wij diverse watergangen gegraven en verbreed, een paddenpoel gegraven met diverse gaten erin die we hebben afgevuld met keien zodat de padden zich hier kunnen terug trekken, het land een stuk verlaagd en alle vrijgekomen grond afgevoerd en elders verwerkt binnen het terrein.
Ook zijn er diverse damwanden en stelconplaten aangebracht ten behoeve van onderwaterdammen voor het maai en schouw onderhoud.

Periode: Oktober 2017

Status: Opgeleverd

Opdrachtgever: Kok-Oosthuizen