In opdracht van Aannemingsmaatschappij van Gelder heeft Poland Groep in de Broeckgouw Volendam ca. 25.000m3 voorbelasting ontgraven, vervoerd en op een toekomstig te realiseren perceel weer aangebracht, de opdracht diende door de slechte bodemgesteldheid in 4 fases te worden uitgevoerd om de bodem zoveel mogelijk in takt te houden, hierbij behoorde ook het verbreden van een bestaande watergang en het leveren van EK2 klei waarmee wij de taluds hebben bekleed om het wegspoelen van de taluds te voorkomen.
Ook het aanbrengen van diverse duikers en dammen voor het werkverkeer, het maken van een speelterrein en het aanbrengen van paddenschermen voor de flora en fauna behoorde bij deze opdracht. doordat wij alles in eigen beheer hebben uitgevoerd hebben wij onze opdrachtgever volledig ontzorgt.

Periode: Maart – Augustus 2018

Status: Opgeleverd

Opdrachtgever: Van Gelder