In de Noorderduin te Almere Poort heeft Poland Groep in opdracht van Dura Vermeer het grondwerk en aanbrengen van voorbelasting voor een nieuw te realiseren woonwijk verzorgd. Hier hebben wij o.a. ca. 25.000m3 grond ontgraven uit cunetten/vervoerd en verwerkt in depot, ca. 50.000m3 zand uit depot ontgraven/vervoerd en verwerkt in de cunetten ten behoeve van voorbelasting. Ook zijn er diverse watergangen gebaggerd, gedempt en gegraven. Het verwijderen en aanbrengen van een nieuwe persleiding en het omhoog brengen van de bestaande telefoonkabels behoorde ook tot onze opdracht.

Periode: April – juli 2018

Status: Opgeleverd

Opdrachtgever: Dura Vermeer Divisie Infra