In Rijsenhout verzorgen wij het volledige grondwerk voor het woonrijp maken van de Tijmweg, hier ontgraven we o.a. de wegcunetten, en verzorgen de leveranties van zand en menggranulaat ten behoeve van de asfaltwerkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat alles klaar ligt voor de asfaltwerkzaamheden, we verwerken o.a. het zand en menggranulaat, en verrichten nog diverse overige werkzaamheden zoals de aanleg van diverse duikers, en de halfverharding voor het voetpad.

Periode: Feb – april 2019

Status: Opgeleverd

Opdrachtgever: Van Gelder B.V